Pieniądze na start twojej firmy

Jeśli ma się pomysł na własną firmę i dodatkowo wsparcie finansowe na jej uruchomienie, można odważnie wkraczać na lokalny rynek. Przekonał się o tym Adrian Poreda, który przy wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu otworzył dobrze prosperujący dziś zakład szewski.

– Nie przejmowałem się zbytnio tym, że w Piszu działają już dwa zakłady szewskie. Postanowiłem otworzyć swój własny i od początku zaplanowałem, że będzie on inny od tych, które już są – opowiada Adrian Poreda. – Postawiłem na jakość i nowoczesność. W tym celu potrzebowałem kilu maszyn i urządzeń szewskich. Zakup ich nie był tani, ale z pomocą przeszedł mi Urząd Pracy w Piszu mający możliwość udzielania wsparcia w postaci dofinansowani działalności gospodarczej.

Adrian od ponad pół roku figurował w statystykach PUP jako osoba bezrobotna. Wcześniej pracował w zakładzie szewskim i tam uczył się rzemiosła. Pomysł otworzenia własnej działalności narodził się po tym, jak dowiedział się podczas jednej z wizyt w PUP w Piszu, że może ubiegać się o pomoc finansową na otworzenie własnej działalności gospodarczej.
– Urząd pracy bardzo pomógł mi w załatwieniu wszystkich formalności związanych z wypełnieniem niezbędnej dokumentacji. W krótkim czasie od złożenia wniosku otworzyłem własną firmę – wspomina młody szewc z Pisza. – Na start otrzymałem dofinansowanie w wysokości 20 tysięcy zł. To starczyło na zakup niezbędnych maszyn szewskich i urządzenie mojego własnego warsztatu. Część tych pieniędzy przeznaczyłem na promocje mojego zakładu.

Zakład Adriana mieści się na ul. Wojska Polskiego w Piszu i jako jedyny w mieście wyposażony jest w tzw. kombajn szewski, który służy do naprawy, renowacji i konserwacji wierzchnich powierzchni skórzanych, profesjonalne maszyny do szycia skóry oraz nowoczesne prawidła do powiększania i profilowania wnętrz obuwia. Oprócz tego w zakładzie można naprawiać wszelkiego rodzaju galanterię skórzaną od toreb do portfeli i innych rzeczy codziennego użytku. W warsztacie panuje porządek, miła atmosfera. Wnętrze stylizują zabytkowe maszyny do szycia, a na klientów czeka wygodna skórzana kanapa.

– Bez pomocy finansowej PUP miałbym problemy z realizacją pomysłu otworzenia własnej firmy. Zachęcam wszystkich młodych ludzi, którzy myślą o własnych biznesach, by sprawdzili jakie możliwości wsparcia dają urzędy pracy – zachęca Adrian Poreda. – Liczy się pomysł i jego realizacja, a jak ma się do tego wsparcie w postaci dotacji, to wszystko staje się o wiele łatwiejsze.
Adrian postanowił działać w bardzo starej i znanej branży, postawił jednak na innowacyjność połączoną z wysokim poziomem świadczonych usług oraz profesjonalną i miłą obsługę. W niespełna rok jego firma uzyskała stabilność finansową, a grono klientów nieustanie się powiększa.

Czym jest dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej?

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej – jest to forma wsparcia udzielana osobom bezrobotnym, absolwentom integracji społecznej oraz absolwentom klubów integracji społecznej, którzy pragną rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie może otrzymać:
Osoba, która jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna,
Absolwent Centrum Integracji Społecznej  lub Absolwentem Klubu Integracji Społecznej, o których jest mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym (Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2016 r. poz 1828 t.j.).
W jakim czasie należy wykorzystać otrzymane środki?
Dofinansowanie należy wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem i w terminie wskazanym w umowie.

Co należy zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie?

Osoba, która chce otrzymać  dofinansowanie  powinna złożyć we właściwym – ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu lub miejsce prowadzenia działalności – Powiatowym Urzędzie Pracy, kompletny i prawidłowo sporządzony WNIOSEK oraz przedstawić zabezpieczenie prawne na wypadek zwrotu dofinansowania.

UWAGA! Każdy Powiatowy Urząd Pracy może posiadać również swój wewnętrzny regulamin przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, dlatego prosimy osoby o zapoznanie się z nim.

Podstawa prawna
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) – w szczególności art. 46 ust. 1 pkt 2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1041) rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1