Ogólnopolski Dzień Sołtysa

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa,
Sołtysom z Gminy Biała Piska
składamy najserdeczniejsze życzenia i szczególne słowa podziękowania za dotychczasową współpracę, zaangażowanie oraz podejmowane inicjatywy na rzecz mieszkańców sołectwa i Gminy Biała Piska.

Życzymy zdrowia, pomyślności
i uznania mieszkańców sołectwa.

Z wyrazami szacunku
Zastępca Burmistrza                Przewodniczący Rady                Burmistrz Białej Piskiej
  Andrzej Braun                         Marek Grabowski                        Wojciech Stępniak