Nauka poprzez zabawę-policjanci zachęcają dzieci do udziału w konkursie

Zabawa jest nauką, nauka zabawą… rusza kolejny Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Dbam o swoje bezpieczeństwo”. Policjanci zapraszają do udziału uczniów kl. I-III szkół podstawowych.

Jeżeli jesteś rodzicem lub nauczycielem dziecka z klasy I-III szkoły podstawowej zadbaj, aby wzięło ono udział w zabawie. Właśnie ruszył VII Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Dbam o swoje bezpieczeństwo” dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Jego głównym zadaniem jest zachęcenie dzieci poprzez zabawę do refleksji nad obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w codziennym życiu i otaczającym ich świecie. Nauka poprzez zabawę, to najkrótsza droga do umiejętnego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Na 12 laureatów konkursu czekają liczne nagrody i niespodzianki, które zostaną wręczone podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie w 2 czerwca 2017 roku.
W Komendzie Powiatowej Policji w Piszu osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest podkom. Anna Szypczyńska. Gorąco zachęcamy szkoły i uczniów do uczestnictwa w konkursie.

Konkurs przebiega w 3 etapach:
1. etap szkolny – spośród wykonanych prac plastycznych szkoły wybierają nie więcej niż po 5 prac w każdej grupie wiekowej (klasy I, klasy II i klasy III) i przesyłają je do właściwych komend miejskich/ powiatowych Policji do dnia 14 kwietnia 2017r.
2. etap powiatowy- spośród otrzymanych prac komisja powiatowa wybiera po 3 prace w każdej grupie wiekowej (klasy I, klasy II i klasy III). Komendy miejskie/ powiatowe Policji przesyłają wybrane prace ( w sumie 9 prac) do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie do dnia 4 maja 2017r.
3. etap wojewódzki – komisja wojewódzka spośród nadesłanych prac plastycznych wybiera po 4 laureatów konkursu w każdej grupie wiekowej (klasy I, klasy II i klasy III). Ogłoszenie laureatów konkursu odbędzie się na uroczystej gali w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie w dniu 2 czerwca 2017r.
Organizatorami konkursu są policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 30 w Olsztynie. Honorowym patronatem przedsięwzięcie objęli: Wojewoda Warmińsko – Mazurski, Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie oraz Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie. Patronat medialny: TVP S.A Odział w Olsztynie i Gazeta Olsztyńska.
Przed rokiem do konkursu przystąpiło 169 szkół podstawowych, 4220 dzieci wykonało prace plastyczne.