Wykazy z dn. 15.02.2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Informuje się, że w dniu 17.02.2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Biała Piska, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego tj.: działki nr 119/11 o pow. 0,0799 ha położonej w obrębie geodezyjnym Sulimy. Osoby, którym w myśl art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości winny złożyć wniosek o nabycie tej nieruchomości w terminie do dnia 31.03.2017 r.

Burmistrz Białej Piskiej
Wojciech Stępniak
Brak komentarzy

Komentarze zostały wyłączone.