Ogłoszenie z dn. 15.02.2017

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, na okres od 17.02.2017 r. do 09.03.2017 r., wywieszone zostały wykazy lokali użytkowych z zasobu gminy Biała Piska przeznaczonych w najem w trybie bezprzetargowym:

1) Lokal użytkowy o powierzchni 20,00 m2 – garaż – usytuowany na cz. dz. 806/2, w budynku gospodarczym przy budynku nr 12 przy ul. Kościuszki w Białej Piskiej;
2) Lokal użytkowy o powierzchni 10,53 m2 – garaż – usytuowany na cz. dz. 231/8, w budynku gospodarczym przy budynku nr 2 przy Placu Adama Mickiewicza w Białej Piskiej;

Brak komentarzy

Komentarze zostały wyłączone.