Ogłoszenie z dn. 07.02.2017

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, na okres od 10.02.2017 r. do 02.03.2017 r., wywieszone zostały wykazy lokali użytkowych z zasobu gminy Biała Piska przeznaczonych w najem w trybie bezprzetargowym:

  1. Lokal użytkowy o powierzchni 121,40 m2 – zaplecze socjalne oraz punkt pobierania materiału do badań – usytuowany na cz. dz. 193/38, w budynku wielolokalowym nr 4 przy ul. Konopnickiej w Białej Piskiej;
  2. Lokal użytkowy o powierzchni 39,25 m2 – gabinet ginekologiczno-położniczy – usytuowany na cz. dz. 193/38, w budynku wielolokalowym nr 4 przy ul. Konopnickiej w Białej Piskiej;
  3. Lokal użytkowy o powierzchni 13,33 m2 – garaż – usytuowany na cz. dz. 19/13, w budynku wielolokalowym w Bemowie Piskim;
  4. Lokal użytkowy o powierzchni 20,00 m2 – garaż – usytuowany na cz. dz. 183/10, w budynku gospodarczym przy budynku nr 12 przy ul. Kościuszki w Białej Piskiej;