Historia zapisana w kościelnych szatach – wystawa jakiej u nas jeszcze nie było

Muzeum Ziemi Piskiej organizuje wystawę „Zabytkowe szaty liturgiczne Diecezji Ełckiej”. Zaprezentowane zostaną ornaty, dalmatyki, kapy i inne paramenty liturgiczne. Wystawę będzie można oglądać od 27 lutego do 7 maja.

Nowa wystawa przygotowywana przez Muzeum Ziemi Piskiej powinna być gratką dla miłośników historii i sztuki, którzy chcą zapoznać się z symboliką, kolorystyką czy samymi sposobami wykonania szat liturgicznych. Zaprezentowanych zostanie łącznie 30 elementów szat liturgicznych pochodzących z różnych okresów. Wystawa będzie udostępniona do zwiedzania od 27 lutego w godzinach pracy muzeum.
– Na ekspozycji będzie można obejrzeć zabytkowe szaty udostępnione przez cztery parafie diecezji ełckiej. Prezentowane zbiory zostaną uzupełnione planszami z ilustracjami oraz tekstami, na temat historii i symboliki ornatów oraz innych elementów stroju kapłana – mówi dr Aneta Karwowska, dyrektor Muzeum Ziemi Piskiej. – Materiał na wystawę został opracowany pod okiem dr Anny Czyż z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ekspozycji o takiej tematyce jeszcze w naszym muzeum nie było. Wierzę, że piszanie i odwiedzający nas turyści skorzystają z możliwości obejrzenia niezwykle ciekawych zbiorów.

Wyboru eksponatów na wystawę dokonały dr Anna Sylwia Czyż (z prawej), historyk sztuki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz dr Aneta Karwowska, dyrektor Muzeum Ziemi Piskiej

Nad przygotowaniem nowej ekspozycji w Muzeum Ziemi Piskiej pracuje kilkuosobowy zespół

Jednym z najciekawszych eksponatów ze zbiorów Diecezji Ełckiej jest ornat z parafii w Augustowie ze specjalną dedykacją z 1911 roku
Patronat honorowy nad wystawą objął ks. biskup Jerzy Mazur. W przygotowanie ekspozycji zaangażowani są także burmistrz Pisza Andrzej Szymborski, poseł Jerzy Wojciech Małecki oraz Dwór Kaliszki. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje „Martyria”, miesięcznik społeczno-kulturalny Diecezji Ełckiej.