Wykazy z dn. 18.01.2017

Wykazy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Biała Piska, przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

 

Informuję się, że w dniu 20.01.2017 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej wywieszone zostaną na okres 21 dni wykazy następujących nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

1)  w Białej Piskiej
przy ul. Witosa
cz. dz. 284/10 o pow. 2,50 a; cz. dz. 284/10 o pow. 2,00 a; cz. dz. 296 o pow. 2,80 a;
cz. dz. 284/10 o pow. 20 m²; cz. dz. 284/10 o pow. 25 m²; cz. dz. 284/10 o pow. 20 m²;
cz. dz. 284/10 o pow. 20 m²; cz. dz. 284/10 o pow. 20 m²; cz. dz. 284/10 o pow. 20 m²;
cz. dz. 284/10 o pow. 20 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 20 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 22 m²;
cz. dz. 296/10 o pow. 20 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 20 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 20 m²;
cz. dz. 296/10 o pow. 22 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 22 m²; cz. dz. 296/10 o pow. 20 m²;
cz.d z. 296/10 o pow. 20 m²;

przy ul. Kościuszki
cz. dz. 214/13 o pow. 17,00 a; cz. dz. 88/1 o pow. 16 m²;

przy ul. Konopnickiej
cz. dz. 233/1 o pow. 1,45 a; przy ul. Kajki cz. dz. 106/14o pow. 100 m², cz. dz. 106/14 o pow. 18 m²;

przy ul. Słowackiego
cz. dz. 228/2 o pow. 18 m²;

przy ul. Żeromskiego
cz. dz. 138/17 o pow. 18 m²

2) w Bemowie Piskim:

cz. dz. 457/1 o pow. 19 m²; cz. dz. 457/1 o pow. 19 m²;

przy ul. Kwiatowej
cz. dz. 20/33 o pow. 20 m²: cz. dz. 20/33 o pow. 20 m²;

przy ul. Pocztowej
dz. 10/19 o pow. 24 m²; dz. 10/41 o pow. 30 m²;

przy ul. Lipowej
cz. dz. 20/90 o pow. 17,5 m²;

3) w Sokołach Jeziornych:

dz. 97/21 o pow. 43 m²; dz. 97/19 o pow. 179 m².

 

Burmistrz Białej Piskiej
Wojciech Stępniak