Ogłoszenie z dn. 18.01.2017

OGŁOSZENIA O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Informuje się, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej wywieszone zostały ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości. Ogłoszenia dotyczą sprzedaży :

  1. Działki nr 31/10 o pow. 0,2205 ha położonej w Białej Piskiej przy ul. Piłsudskiego przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczeniem funkcji usługowo-handlowej.
  2. Działki nr 31/11 o pow. 0,2205 ha położonej w Białej Piskiej przy ul. Piłsudskiego przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dopuszczeniem funkcji usługowo-handlowej.
  3. Działki nr 195/9 o pow. 0,2825 ha położonej w Drygałach przy ul. Grunwaldzkiej, przeznaczonej  pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, podpiwniczonego wraz z garażem.

Przetargi na  przedmiotowe nieruchomości odbędą  się w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, pokój nr 15, w dniu 21.02.2017 r.: dz. 195/9  godz. 10:00, dz. 31/10 godz. 11:00, dz. 31/11 godz.11:30 Termin wpłaty wadium do dnia 15.02.2017 r.  Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami UM w Białej Piskiej lub pod nr telefonu 87 4241-370.

 

 

Burmistrz Białej Piskiej
Wojciech Stępniak