Michał Warciński z Pisza wybrany sędzią Trybunału Konstytucyjnego

Na wczorajszym posiedzeniu Sejm RP bezwzględną większością głosów wybrał nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jest nim pochodzący z Pisza dr hab. Michał Warciński.

Kandydaturę Michała Warcińskiego na sędziego TK zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość. Nowy sędzia w ławach TK zastąpi Andrzeja Rzeplińskiego, któremu 19 grudnia upływa kadencja sędziego TK. Teraz by objąć funkcję, nowy sędzia musi zostać zaprzysiężony przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Sędziego TK wybiera się na dziewięcioletnią kadencję bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby posłów. We wczorajszym głosowaniu za wyborem Michała Warcińskiego było 231 posłów, 179 było przeciw, 5 wstrzymało się od głosu.

Michał Warciński urodził się w Piszu w 1979 roku, tu chodził do Szkoły Podstawowej nr 3, później do „Nowego ogólniaka”. Nowy sędzia TK jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył z wyróżnieniem, Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowy dorobek piszanina wymieniać można długo. Michał Warciński specjalizuje się w prawie cywilnym, przede wszystkim w części ogólnej, prawie zobowiązań – części ogólnej oraz prawie rzeczowym.

Fot. archiwum tvp.info