Komitet burmistrza stracił większość w radzie

Układ sił w Radzie Miejskiej Rucianego – Nidy zmienił się po ostatnich wyborach uzupełniających z 18 września, gdy mandat radnej uzyskała Barbara Wyłudek. Zaledwie trzy tygodnie po tych wyborach radni opozycji zyskując jeden głos przewagi złożyli wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Podczas wczorajszych obrad wybrano nowego przewodniczącego.

Podczas sesji, która odbyła się wczoraj (10 października) przeprowadzono głosowanie w sprawie odwołania Jacka Małż dotychczasowego przewodniczącego rady. Wynikiem 8 głosów „za” i 7 „przeciw” Jacek Małż został odwołany z funkcji przewodniczącego. Takim samym stosunkiem głosów na nowego przewodniczącego powołano Bogdana Słabek (KWW Forum Samorządowe Powiatu Piskiego).

-Mam nadzieję, że matematyka, będzie tylko matematyką, a nie polityką. Dwa lata po wyborach udało nam się zażegnać kryzys finansowy i to była zasługa wszystkich radnych. Dlatego mam nadzieję, że ten kierunek teraz też się nie zmieni – powiedział Piotr Feliński, burmistrz Rucianego-Nidy – Jednomyślność w radzie panowała też podczas udzielenia absolutorium, było to wręcz historyczne głosowanie, gdy po raz pierwszy w historii Rucianego – Nidy, cała rada głosowała „za”. To wszystko pozwala sądzić, że i teraz współpraca z radnymi będzie układała się dobrze.

Przypomnijmy po wyborach samorządowych w 2014 koalicja popierająca obecnego burmistrza liczyła 8 z 15 radnych. Podczas wyborów na przewodniczącego rady na Jacka Małż głosowali wówczas wszyscy radni. Bogdan Słabek wybrany wczoraj na nowego przewodniczącego rady mówił, że współpraca z Jackiem Małż układała się dobrze.