Piscy rezerwiści wcieleni do “Tarczy 16”

Zobacz galerię
6 zdjęć
Piscy rezerwiści wcieleni do “Tarczy 16”
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Piscy rezerwiści wcieleni do “Tarczy 16”
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Piscy rezerwiści wcieleni do “Tarczy 16”
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Piscy rezerwiści wcieleni do “Tarczy 16”
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Piscy rezerwiści wcieleni do “Tarczy 16”
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Piscy rezerwiści wcieleni do “Tarczy 16”
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ponad 1500 osób planowanych jako uzupełnienie kadr policyjnych na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa, uczestniczyło wczoraj w ćwiczeniu pod kryptonimem „TARCZA 16”. Zaangażowano w nie 74 jednostki organizacyjne Policji, do których powołano rezerwistów. Uczestniczyli oni w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Wśród wytypowanych jednostek znalazły się m.in. te z Ostródy, Olsztyna, Elbląga i Pisza.

Wczoraj punktualnie o godzinie siódmej w 74 wytypowanych jednostkach Policji kraju w tym również w Piszu rozpoczęły ćwiczenia obronne “TARCZA-16”. To największe tego typu ćwiczenia w powojennej historii Policji, przeprowadzone przy współpracy administracji wojskowej. Inicjatorem i koordynatorem całość działań był Główny Sztab Policji KGP przy wsparciu Biura Finansów i Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji.

Głównym założeniem ćwiczenia było praktyczne sprawdzenie mechanizmów i procedur powoływania rezerw osobowych do jednostek organizacyjnych policji. Uczestnicy ćwiczenia poznali zadania, obowiązki i uprawnienia osób posiadających przydziały organizacyjno-mobilizacyjne. Zostali także zapoznani z zakresem przydzielonych zadań służbowych, podstawami prawnymi związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, podstawami prawnymi, warunkami, zasadami i przypadkami stosowania środków przymusu bezpośredniego, zasadami prowadzenia ochrony obiektów, a także przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w policji. Poznawali także zasady udzielania pierwszej pomocy w ratowaniu zdrowia i życia poszkodowanych.

Ćwiczenie przeprowadzono w komendach powiatowych, miejskich i rejonowych. Całość działań w ramach przedsięwzięcia była koordynowana przez Główny Sztab KGP. W przedsięwzięciu uczestniczyli obserwatorzy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz jednostek organizacyjnych Policji. Wśród jednostek wytypowanych do wzięcia udziału w działaniach znalazły się także te z Warmii i Mazur. Były to Komendy Miejskie Policji z Olsztyna i Elbląga, a także Komendy Powiatowe Policji z Ostródy i Pisza.

Pierwsze ćwiczenie w policji o podobnej formule, pod kryptonimem „Wzmocnienie 14”, odbyło się już w połowie września 2014 r. w Szkole Policji w Słupsku. Podczas 2-dniowego przedsięwzięcia sprawdzono wypracowane procedury powoływania rezerw osobowych, odbyły się też zajęcia i pokazy. W ćwiczeniu tym udział wzięli także przedstawiciele wszystkich komend wojewódzkich policji i szkół policyjnych, obserwując organizację i przebieg ćwiczenia. W ubiegłym roku przeprowadzono podobne ćwiczenia pod kryptonimem „Obronność 15”. Zostały zorganizowane przez komendy wojewódzkie policji i szkoły policji na terenie całej Polski.

Wczorajsze ćwiczenie przeprowadzono, realizując rozporządzenie Rady Ministrów z 6 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia liczby osób powołanych w 2016 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji, a także zarządzenie wydane przez Prezes Rady Ministrów, które określiło termin ćwiczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji na dzień 18 września 2016 r. Finansowanie przedsięwzięcia zapewniono ze środków budżetowych ujętych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Działu Administracji Rządowej Sprawy Wewnętrzne w latach 2013-2022, przeznaczonych na wydatki obronne.

źródło (KGP / ar/as)