Stypendium pomoże udanie rozpocząć studia

Ruszyła XV edycja Programu Stypendiów Pomostowych, w którym wsparcie otrzymują studenci pierwszego roku studiów dziennych. W naszym regionie o stypendium „Dyplom z Marzeń” można ubiegać się dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianem-Nidzie, które jest lokalnym operatorem programu.

Kolejna grupa młodzieży z naszego regionu ma szansę na pomoc w rozpoczęciu edukacji na poziomie wyższym. Ruszyła nowa edycja Programu Stypendiów Pomostowych, w które zaangażowane jest Stowarzyszanie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianem-Nidzie. Organizacja ponownie przeprowadzi rekrutację i wybierze pięcioro stypendystów.

– Program stypendialny “Dyplom z Marzeń” to przedsięwzięcie skierowane do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować – mówi Karolina Śliwka z SPDiM. – Stypendium wynosi 5 tysięcy zł i jest wypłacane przez I rok studiów. Szczegóły można uzyskać na stronie internetowej www.spdim.pl w zakładce „Stypendia Pomostowe”.

Kandydaci na stypendyści muszą spełnić kilka warunków. Przede wszystkim muszą podjąć studnia stacjonarne. Program określa także m.in. kryterium dochodowe na członka rodziny oraz punkty za wyniki uzyskane na maturze. Potrzebna jest także rekomendacja organizacji pozarządowej, czyli w tym przypadku SPDiM. Generator wniosków będzie funkcjonował od połowy lipca na stronie www.spdim.pl.

Stowarzyszenie z Rucianego-Nidy nie tylko prowadzi rekrutację, ale także pozyskuje część środków na stypendia. Co roku dzięki niemu wsparcie uzyskuje pięcioro studentów. W ogólnopolski program stypendialny zaangażowanych jest wiele instytucji i organizacji lokalnych.