Jarosław Kaczyński mówi o Piszu

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na internetowym czacie mówił o Piszu. Wymienił miasto jako przykład pozytywnych zmian wizerunkowych w północno – wschodniej Polsce, które zaszły w ostatnich latach.

Jarosław Kaczyński wymienił Pisz jako przykład miasta zlokalizowanego w biedniejszym regionie kraju, w tzw. Polsce B, które mimo mniejszych możliwości rozwoju, o wiele szybciej zmieniało swój wizerunek w porównaniu z podobnymi mu miastami, zlokalizowanymi w innych, o wiele bogatszych regionach Polski. W ocenie prezesa PiS wpływ na to ma przedsiębiorczość i zaradność mieszkańców ekonomicznie uboższych, wschodnich i północno-wschodnich obszarów Polski. Jarosław Kaczyński mówił o Piszu w kontekście odpowiedzi na jedno z pytań internautów, dotyczących wyrównywania szans rozwoju pomiędzy biedniejszymi i bogatszymi województwami, gdzie kwoty PKB na jednego mieszkańca są w niektórych przypadkach nawet dziesięciokrotnie niższe

– Wymienienie Pisza przez Jarosława Kaczyńskiego potwierdza że problemy naszego regionu są w centrum uwagi Prawa i Sprawiedliwości – powiedział Jerzy Małecki, poseł PiS z Pisza. – Warmia i Mazury to jeden z najuboższych regionów Polski z olbrzymim potencjałem, którego w ostatnich latach starano się nie dostrzegać. Obecnie ten stan rzeczy będzie zmieniany, będziemy pracować nad tym, by nasz region nie odstawał od innych.