Zmiany w miejskiej spółce – nowy prezes i część rady w PEC

Tadeusz Banach został nowym prezesem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Piszu. Decyzją rady nadzorczej spółki zastąpił na stanowisku Jarosława Anusiewicza.

Do zmian w kierownictwie miejskiej spółki doszło pod koniec kwietnia. Nowym prezesem został Tadeusz Banach, który przez lata kierował piską Sklejką. Jak mówi Andrzej Szymborski, burmistrz Pisza, głównym powodem odwołania Jarosława Anusiewicza, były różnice zdań dotyczące kluczowych decyzji związanych z planowaną przez gminę rozbudową miejskiej ciepłowni.

– Jarosław Anusiewicz w przeprowadzonych rozmowach nie chciał wziąć odpowiedzialności za postawienie kotła, a całość prac związanych z planowaną rozbudową chciał zlecić firmie zewnętrznej – powiedział Andrzej Szymborski. – Poza tym były prezes przekonywał o finansowaniu inwestycji z środków własnych, a nie z funduszy unijnych, które chce wykorzystać gmina. Chociaż cenię sobie fachowość Jarosława Anusiewicza, a PEC działał i działa jak w zegarku, decyzję o zmianie prezesa uważam za słuszną. Tym bardziej, że za sterami spółki stanął fachowiec z ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu.

Wcześniej z gminnej spółki odwołano trzech członków, pozostawiając w radzie nadzorczej przedstawicieli załogi. Jak wyjaśnia burmistrz, związane było to z upływem kadencji rady nadzorczej. 21 kwietnia uzupełniono skład rady. To decyzją nowej rady odwołano Jarosława Anusiewicza, powołując w jego miejsce Tadeusza
Banacha.

Zarząd PEC – jednoosobowy:
Tadeusz Banach – prezes zarządu
Rada nadzorcza:
Jacek Potaś – przewodniczący
Andrzej Knyżewski
Janusz Chmielewski
Robert Skrzyński
Sławomir Kołakowski