W Piszu ruszają wypłaty z programu Rodzina 500+

W poniedziałek Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu rozpocznie wypłaty świadczeń w ramach programu Rodzina 500+. Wydawanie decyzji przebiegło szybciej niż zakładano, choć w przypadku rodzin, w których jest jedno dziecko weryfikacja danych o dochodach zajmuje więcej czasu.

W poprzednim tygodniu rozpoczęto wydawanie decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+, a w poniedziałek Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu wykona pierwsze przelewy środków. 500-złotowy zasiłek wypłacany co miesiąc przysługuje na drugiej i każde kolejne dziecko w rodzinie. W przypadku pierwszego dziecka ważne jest kryterium dochodowe.

– Jako pierwsze rozpatrujemy wnioski od rodzin wielodzietnych. Wydawanie decyzji rozpoczęliśmy w poprzednim tygodniu – mówi Elwira Świetlicka, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu. – W tym momencie złożone wnioski dotyczą około 3 tys. dzieci z naszej gminy. W przypadku, gdy świadczenie dotyczy pierwszego dziecka potrzebna jest weryfikacja danych o dochodach, a to wymaga nieco więcej czasu.

Pieniądze na świadczenia w ramach nowego programu pochodzą z budżetu państwa. Środkami dysponują wojewodowie, którzy przekazali je poszczególnym placówkom pomocy społecznej na podstawie szacunkowych danych. M-GOPS w Piszu w pierwszej transzy otrzymał aż 16 mln zł.

– Cieszę się, że w gminie Pisz realizacja programu Rodzina 500+ przebiega tak sprawnie i pierwsi mieszkańcy wkrótce otrzymają pieniądze – mówi poseł Jerzy Wojciech Małecki. – Świadczenie wychowawcze to realna pomoc dla wielu naszych rodzin. Inwestujemy w młodych ludzi, którzy są siłą naszego narodu. Program ma priorytetowe znaczenie dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, będąc ważnym elementem polityki prorodzinnej.

Rodziny, które nie ubiegały się jeszcze o świadczenie, a kwalifikują się do programu, nie muszą się martwić. W pierwszym okresie przewidziano wypłatę z wyrównaniem od 1 kwietnia. Ważne by wniosek złożyć do końca czerwca. Po tym czasie pieniądze wypłacane będą od danego miesiąca.