Wielka akcja krwiodawców

W Piszu odbędzie się kolejna Wielka Akcja Poboru Krwi. W piątek na Placu Daszyńskiego do dyspozycji krwiodawców będą mobilne stacje krwiodawstwa z Olsztyna, Ełku i Białegostoku.

Kolejną próbę bicia rekordu w ilości uczestników poboru krwi podejmuje Powiatowy Klub Honorowych Dawców Krwi w Piszu. Wielka Akcja Poboru Krwi odbędzie się w piątek na Placu Daszyńskiego, a przygotowania i mobilizacja krwiodawców trwają od kilku tygodni. Do dyspozycji chętnych będzie kilkanaście stanowisk.

– Wierzę, że wielu piszan znajdzie w piątek czas, by włączyć się w akcję – mówi Adam Plona, prezes PK HDK w Piszu. – Liczę na młodzież szkolną. Mamy liczne grono krwiodawców w Zespole Szkół Zawodowych i „Starym Ogólniaku”, którzy obiecali, że przyprowadzą znajomych. Mam nadzieję, że włączą się także inni piscy licealiści. Na pewno każdy chętny zostanie obsłużony, bo będziemy działać do ostatniego krwiodawcy.

Po raz kolejny zaproszenie piszan do udziału w akcji przyjęły regionalne centra krwiolecznictwa w Olsztynie i Białymstoku, a także wojskowa stacja funkcjonująca w Ełku. Do Pisza przyjadą autokary przystosowane do poboru krwi. Zadaniem klubu jest zmobilizowanie jak najwięcej chętnych.

– Rekordy rekordami, ale pamiętajmy, że nasza krew to przede wszystkim życiodajny lek – dodaje Adam Plona. – Liczy się każda porcja krwi, szczególnie teraz, gdy stacje krwiodawstwa muszą budować zapasy przed okresem letnim. Akcję organizujemy od kilku lat i mamy już pewne doświadczenia. Przede wszystkim chcemy zrobić pozytywne zamieszanie i pokazać, że krwiodawcy są dużą grupą społeczną.

Każdy, kto odda krew, otrzyma kupon na loterię fantową. Na zakończenie akcji odbędzie się losowanie nagród przekazanych przez sponsorów. Słodycze i upominki dla krwiodawców co roku przywożą także centra krwiodawstwa. Piątkowa akcja rozpocznie się o godz. 8.