Zważą tornistry i uczniów

Jeszcze w marcu w podstawówkach i gimnazjach rozpocznie się ważenie tornistrów uczniów. Akcja Sanepidu ma wykazać, czy nasze dzieci nie chodzą do szkoły przeciążone. W naszym powiecie badaniem objęte będą dwa gimnazja.

Ważenie plecaków uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzone będzie w całej Polsce. W województwie warmińsko-mazurskim akcja obejmie około 15 tys. dzieci z 18 podstawówek i 20 gimnazjów.

Jak poinformowano nas w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piszu w naszym powiecie do badania wytypowano dwie szkoły gimnazjalne. Jedną z terenów wiejskich, drugą w Piszu. Ważenie plecaków rozpocznie się pod koniec marca, dane ze szkół do centralnego rejestru mają wpłynąć do końca kwietnia. Wyniki poznamy w maju.

Badanie polegało będzie na tym, że oddzielnie ważony będzie tornister, a oddzielnie uczeń. Zgodnie z normami maksymalna waga plecaka nie powinna przekraczać 10 najwyżej 15 procent wagi ucznia. Jak to wygląda w praktyce możemy sprawdzić sami ważąc swoje pociechy przed wyjściem do szkoły.

To, że młodzi uczniowie często chodzą do szkoły przeciążeni, co ma bardzo negatywny wpływ na ich rozwój wykazało podobne badanie przeprowadzone przez Sanepid w 2009 roku. Ustalono wówczas, że ponad połowa dzieci nosi za ciężkie plecaki. Jednym ze sposobów odciążenia uczniów było zobligowanie szkół do stworzenia miejsc przechowywania podręczników i przyborów szkolnych. Ważna jest,też edukacja rodziców, gdyż modny plecak, nie znaczy lekki. Obecne badanie wykaże jak, to wszystko zadziałało w praktyce i co w związku z tym można poprawić.