Pomysł na pracę. Młodzi w miejsce emerytów?

Pomysłem na stworzenie miejsc pracy dla ludzi młodych mają być zmiany kadrowe polegające na odchodzeniu na emeryturę osób, które takie prawo posiadają. O przeanalizowanie sytuacji kadrowej pod tym kątem gmina poprosiła podległe jednostki.

Pisma o przeanalizowanie sytuacji kadrowych skierowano właśnie do poszczególnych podległych gminie spółek, instytucji kultury, szkół i zakładów pracy. W pismach burmistrz Andrzej Szymborski prosi o poważne przeanalizowanie obecnych stanów kadrowych oraz rozważenie możliwości
stworzenia pracy ludziom młodym, aktywnym potrzebującym pracy. Takie kroki burmistrz argumentuje tym, że sytuacja na piskim rynku pracy jest bardzo ciężka, a gmina Pisz znajduje się w czołówce regionów z najwyższym bezrobociem w kraju.

– W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się ludzie młodzi, wykształceni, którzy po zakończeniu edukacji chcieliby zdobyć doświadczenie zawodowe, założyć rodziny i godnie żyć, a często są zmuszeni do opuszczenia rodzinnego miasta, a nawet kraju w poszukiwaniu pracy – mówi burmistrz Andrzej Szymborski – Niewątpliwie jednym z czynników, który mógłby wpłynąć na aktywizację ludzi młodych jest rzetelna analiza sytuacji kadrowej pracodawców, z uwzględnieniem zatrudnienia osób posiadających prawa emerytalne.