W planach nowa placówka w SOS-W w Łupkach

W czwartek odbędzie się spotkanie organizacyjne w sprawie utworzenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach przedszkola dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

W nowym roku szkolnym w ośrodku w Łupkach planowane jest utworzenie przedszkola specjalnego. Placówka umożliwiłaby objęcie opieką i kształceniem specjalnym dzieci w wielu od 3 do 10 lat.

– Do przedszkola mogą zostać zapisane m. in. dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – mówi Ewa Ryzińska, dyrektor SOS-W w Łupkach. – Zapraszam zainteresowanych rodziców na spotkanie organizacyjne w dniu 3 marca 2016 o godz. 17 w SOS-W w Łupkach lub do indywidualnych kontaktów w dowolnym terminie.

Ośrodek w Łupkach prowadzi szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę przysposabiającą do pracy oraz zasadniczą szkołę zawodową, a także internat, w którym zakwaterowana jest część uczniów.