Portugalski odlot

Uwaga liczba miejsc ograniczona. Na lot mają szansę się załapać tylko młodzi w wieku 18 – 35 lat. Kuszącą i atrakcyjną ofertę zdobycia zawodu za granicami kraju oferuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu. Ci, którym się uda, szlify zawodowe będą mogli zdobywać w słonecznej Portugalii.

W innowacyjnym projekcie będzie mogło wziąć udział zaledwie 11 osób. Przewiduje on wiele niezwykle atrakcyjnych i nierealizowanych dotychczas działań m. in. kurs języka angielskiego, przygotowanie kulturowe do pobytu za granicą, doradztwo oraz szkolenia zawodowe związane z gastronomią i hotelarstwem, 70-dniowy pobyt w Portugalii ze stażem i praktykami zawodowymi, wsparcie psychologiczne, a po powrocie zatrudnienie w ramach stażu zawodowego.

Projekt realizowany będzie pod nazwą „Zmiana przez wymianę międzykulturową” i jest adresowany do młodych osób, które nie pracują i nie uczą się. W ramach wyjazdu do Portugalii organizatorzy zapewniają m.in. : przelot samolotem, pobyt w hotelu, ubezpieczenie, wyżywienie, opiekę polskiego i portugalskiego mentora, praktyki zawodowe oraz atrakcje kulturalne i turystyczne.

– Będziemy go realizować do końca bieżącego roku, obecnie jesteśmy na etapie działań organizacyjnych. Liderem projektu jest Global Training Centre Sp. z o.o. – informuje Elwira Świetlicka, dyrektor M-GOPS w Piszu. – Złożony wniosek został uznany za innowacyjny, uzyskał bardzo wysokie oceny i uplasował się na trzecim miejscu listy rankingowej.

Na ponad 300 złożonych do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wniosków, dofinansowanie otrzymało jedynie 27, w tym nasz partnerski.Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W związku z ograniczoną liczbą uczestników, osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z M-GOPS Pisz, ul. Wąglicka 1 , pok. 23, tel. 87/423-36-54