Konkurs historyczny pod naszym patronatem

Muzeum Ziemi Piskiej organizuje Konkurs Historyczny „Historia Ziemi Piskiej”. Udział mogą wziąć uczniowie gimnazjum, a zakres wiedzy obejmie dzieje naszego regionu do 1525 roku.

Uczniowie gimnazjum mogą wziąć udział w konkursie historycznym organizowanym przez Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu. Tematykę określa nazwa „Historia Ziemi Piskiej”, a ramy czasowe od wydarzeń najdawniejszych zamyka hołd pruski w 1525 roku. Zakres materiału jest bardzo duży, a uczniowie muszą przewertować wiele źródeł, by zdobyć potrzebną wiedzę.

Muzeum Ziemi Piskiej organizuje konkurs we współpracy z Zespołem Szkół nr 1 w Piszu. Patronat nad konkursem objął Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Partnerem został Tygodnik Piski, który sprawuje patronat medialny.

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są do końca marca drogą elektroniczną na adres mzppisz.@wp.pl. Należy podać dane ucznia, a także dane szkoły oraz nauczycieli przygotowujących reprezentantów.

Konkurs odbędzie się 12 maja. Ogłoszenie wyników nastąpi dwa dni później podczas Nocy Muzeów organizowanej przez MZP. Do wygrania będą cenne nagrody. Zwycięzca otrzyma laptop, a dwaj kolejni uczniowie po tablecie.