Roczna odprawa w KPP Pisz

Kilkudziesięciu piskich policjantów wzięło udział w rocznej odprawie z udziałem mł. insp. Przemysława Polechońskiego, naczelnika sztabu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele lokalnych władz oraz prokuratury.

Podinspektor Radosław Drach poprowadził pierwszą roczną odprawę w Komendzie Powiatowej Policji w Piszu. W spotkaniu z podległymi mu funkcjonariuszami uczestniczyli także mł. insp. Przemysław Polechoński, naczelnik sztabu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, starosta Andrzej Nowicki, burmistrz Andrzej Szymborski, a także Rafał Kulągowski, prokurator rejonowy w Piszu.

– Komendant powiatowy ocenił pracę policjantów w całym powiecie prezentując dane statyczne, obrazujące osiągnięte wyniki – mówi Anna Szypczyńska, rzecznik piskiej policji. – Podinspektor Radosław Drach powiedział, że nie jest mu łatwo mówić mu o pracy policjantów w roku 2015, ponieważ od niedawna dowodzi tą jednostką. Zaznaczył jednak, że był to z pewnością bardzo trudny rok dla piskiej policji m.in. ze względu na zabójstwa, które miały miejsce na terenie powiatu w drugiej połowie 2015 roku. Podkreślił jednak, że wszyscy sprawcy tych tragicznych czynów zostali zatrzymani przez policjantów i to w krótkim czasie.

Nowy szef piskiej policji dziękował obecnym przedstawicielom władz za współpracę i wsparcie finansowe jednostki w minionym roku. Zaproszeni goście dziękowali za pracę wykonywaną przez policjantów na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Pisza oraz całego powiatu.