Miasto nam pięknieje

Mieszkańcy Pisza nie mogli nie zauważyć, że z końcem roku wyremontowana została kolejna kamienica usytuowana po wschodniej stronie rynku. Większość pieniędzy na renowację największej spośród starych kamienic opasujących pl. Daszyńskiego udało się pozyskać dzięki wsparciu zarządu województwa.

Centrum Pisza nam pięknieje i od pewnego czasu da się to zauważyć gołym okiem. Do wyremontowanego i odnowionego ratusza oraz ciągu kamieniczek po wschodniej stronie pl. Daszyńskiego dołączyła teraz największa z nich. Remont budynku rozpoczął się wcześniej, po pozytywnym zaopiniowaniu inwestycji przez zarząd województwa warmińsko – mazurskiego.

Podpisanie umowy nastąpiło 28 grudnia w Piskim Domu Kultury w obecności burmistrza Pisza Andrzeja Szymborskiego. W imieniu zarządu województwa umowę podpisała Wioletta Śląska-Zyśk, wicemarszałek województwa warmińsko – mazurskiego. Renowację budynków dofinansowano ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 w ramach działania „Rewitalizacja miast”. Łączne dofinansowanie wyniosło ponad 760 tys. złotych i stanowiło 85% kosztów przedsięwzięcia.