Czekamy na nowego komendanta

Z końcem roku na emeryturę odszedł komendant powiatowy policji w Piszu podinsp. Dariusz Pieloch. Powołanie nowego szefa KPP nastąpi w najbliższych tygodniach.

Po 25 latach służby w policji, w tym ponad 6 latach kierowania Komendą Powiatową Policji w Piszu, z funkcji komendanta na emeryturę odszedł podinsp. Dariusz Pieloch.
Przekazanie jednostki odbyło się w 30 grudnia w obecności insp. Marka Walczaka, komendanta wojewódzkiego policji w Olsztynie. W uroczystości oprócz komendanta wojewódzkiego policji uczestniczyli wicestarosta, burmistrzowie i wiceburmistrzowie gmin, szefowie sądu i piskiej prokuratury. Dariusz Pieloch, dziękując wszystkim za lata współpracy, wspomniał czas wstąpienia do służby w policji w Łomży w 1991 roku. Podziękowania zakończył słowami z tekstu piosenki grupy Perfekt: „trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść”.

Z dniem 31 grudnia obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Piszu powierzone zostały mł. insp. Robertowi Kubiakowi, który dotychczas pełnił funkcję pierwszego zastępcy komendanta powiatowego policji w Piszu.